Druhy dřevin

Poradíme s výběrem dřeviny

dřevina Akát Název dřeviny: akát
Latinský název: Robinia pseudoacacia L.
Jádro/běl: jádrové
Charakteristické
seskupení letních cév:
tečkování
Šířka běli: úzká (do 1-3 cm)
Barva dřeva: běl žlutobílá, jádro žluto až zelenohnědé, hranice letokruhů zřetelná s ostrým přechodem mezi jarním a letním dřevem v rámci letokruhů
Trvanlivost: dřevo houževnaté, velmi trvanlivé, odolné proti biotickým škůdcům
Opracovatelnost: dobře opracovatelné, hůře impregnovatelné
Využití: zejména palivové dříví, k výrobě různého nářadí, násad, topůrek, viničních kůlů, žebříků, v kolářství, bednářství; v poslední době se z trvanlivého akátového dřeva vyrábí zahradní nábytek (Maďarsko)
Hustota při w0%: 760 [kg.m-3]
Tvrdost: 97 [MPa]
dřevina Buk Název dřeviny: buk
Latinský název: Fagus sylvatica L.
Jádro/běl: bělové, nepravé jádro
Barva dřeva: narůžovělá, nahnědlá až červenohnědá (pařené dřevo červeně zbarvené), u starých stromů častá nepravá jádra, letokruhy poměrně zřetelné
Trvanlivost: méně trvanlivé a málo odolné proti biotickým činitelům
Opracovatelnost:   dobře se impregnuje, paří, moří, hůře se suší (má sklon k tvorbě trhlin a borcení)
Využití: pro svou načervenalou barvu a vlastnosti se využívá v nábytkářství, dobře se ohýbá, čehož se využívá pro výrobu ohýbaného nábytku (židle, křesla); je důleitou surovinou pro výrobu dýh, překližek, parket, železničních pražců, pro chemické a polochemické zpracování dřeva (suchá destilace, buničina, k výrobě dřevotřískových a dřevovláknitých desek); používá se také jako konstrukční materiál, při výrobě dopravních prostředků, dřevěných doplňků strojů, na výrobu drobných předmětů (knoflíky, hračky, cívky, hole) a drobného nářadí, někdy i pažeb k loveckým zbraním
Hustota při w0%: 685 [kg.m-3]
Tvrdost: 61 [MPa]
Pozor:  velmi hygroskopické, nevhodné nad podlahové vytápění
dřevina Dub Název dřeviny: dub                                                                        
Latinský název: Quercus L.
Jádro/běl: jádrové
Charakteristické seskupení letních
cév:
radiální žíhání
Šířka běli: úzká (do 1-3 cm)
Barva dřeva: běl nažloutlá až světlehnědá, jádro světle až tmavěhnědé; zřetelná hranice mezi letokruhy i hranice mezi jarním a letním dřevem
Trvanlivost: pro velký obsah tříslovin patří k našim nejtrvanlivějším dřevinám.
Opracovatelnost: dobře opracovatelné, hůře se suší a obtížněji se impregnuje
Využití: na vodní stavby, ke stavbě lodí, v nábytkářství, v řezbářství, soustružnictví, na rozmanité konstrukce, na parkety, prahy, schody, sloupy atd.
Hustota při w0%: 680 [kg.m-3]
Tvrdost: 67,5 [MPa]
dřevina Ipé Název dřeviny: ipé, lapacho, guayacan, ebéne verte, pao d'arco, groenheart
Latinský název: Tabebuia spp.
Výskyt: jih Severní Ameriky a sever Jižní Ameriky (jižní Mexiko, ostrovy Karibského moře, Brazílie, Guayany, Kolumbie, Venezuela)
Jádro/běl: jádrové
Charakteristické
seskupení letních cév:
jemné rýhy na podélných řezech se světležlutou výplní
Šířka běli: běl si 4 cm široká, žlutá, našedlá, načervenalá; čerstvé jádrové dřevo světleolivově zelené, tmavne na tóny zelenohnědé, hnědé, vlivem světlejších a tmavších pruhů lehce zónované
Textura: středně jemná, rovnovlákná, přerušovaně pruhovaná (R řez) až skvrnitá; dřevo lehce dekorativní, matně lesklé, na povrchu mastné
Dřeňové paprsky: jemná zrcátka na R řezu
Trvanlivost: vysoce trvanlivé a odolné
Využití: používá se zejména tam, kde se vyžaduje pevnost, tvrdost a trvanlivost; silně namáhané konstrukce, stavby (zemní, vodní, přístavní), vozidla, sportovní nářadí, podlahy, pražce, dýhy, intarzie, soustružnictví
Hustota - popis: velmi těžké 12-15: 800-1200 kg/m3
Sesychání střední
Tvrdost: velmi tvrdé
Popis mech. vlastností: vysoké parametry mechanických pevností, zejména vysoká pevnost v ohybu; dřevo velmi houževnaté
Technologické vlastnosti: sušit nutno pomalu, sklon k tvorbě trhlin a deformací; opracování obtížnější (tvrdokovy), při opracování sklon k tvorbě trhlin nebo uštípnutí; dobře se leští
Biologická aktivita: biologicky silně aktivní (látka lapachol); prach může poškozovat sliznice a pokožku
dřevina Jasan Název dřeviny: jasan                                                                     
Latinský název: Fraxinus L.
Jádro/běl: jádrové
Charakteristické seskupení letních
cév:
není
Šířka běli: široká (nad 5 cm)
Barva dřeva: běl nažloutlá, narůžovělá; jádro světlehnědé až hnědé; zřetelné hranice mezi letokruhy i mezi jarním a letním dřevem
Využití: výborné vlastnosti (pevné, pružné), zejména jádrové dřevo se používá v nábytkářství, na dýhy, na sportovní potřeby (pádla, sáně, luky aj.), v soustružnictví a kolářství
Hustota při w0%: 670 [kg.m-3]
Tvrdost: 80 [MPa]
dřevina Jatoba Název dřeviny:                Jatoba,courbaril, locus, locust, algarrobo, jutabi, copal, kawanari, itaiba, coapinol, nere, avati, copalier                                                                         
Latinský název: Hymenaea courbaril
Výskyt: jedna z nejznámějších užitkových dřevin tropických nížinných vlhkých stálezelených a opadavých (do nadmořské výšky asi 500 m) lesů rozsáhlých území Jižní Ameriky a jihu Severní Ameriky (Brazílie, Bolívie, Peru, Venezuela, Kolumbie, Guyany, Panama až jižní Mexiko, ostrovy Karibského moře)
Jádro/běl: jádrové
Šířka běli: běl široká (6-12 cm), šedohnědá, narůžovělá; čerstvé jádrové dřevo červenooranžové, tmavne na tóny červenohnědé až červenohnědofialové, často tmavě žilkované
Textura: středně jemná, fládrovaná (T řez), vlivem žilkování pruhovaná (R řez); dřevo velmi dekorativní, hedvábně lesklé, nevonné
Charakteristické seskupení letních cév: viditelné jako jemné rýžky s tmavou náplní (podélné řezy)
Trvanlivost: velmi trvanlivé a odolné proti houbám, hmyzu; ve styku se zemí méně odolné
Využití: dýhy, nábytek, venkovní i vnitřní silně namáhané konstrukce, parkety, podlahy, schody, stavba lodí a člunů, pražce, soustružnictví, intarzie (v USA často nahrazuje akát), obklady fasád, decking
Měrná hmotnost při vlhkosti 12-15%: 800-980 kg/m3
Sesychání - popis:
objemové (ßV):
radiální (ßR):
tangenciální(ßT):
střední

11,1-13,4 %
3,2-4,5 %

7,6-8,6 %
Hustota -popis: těžké až velmi těžké
Tvrdost: středně tvrdé až velmi tvrdé
Popis mech. vlastností: dřevo pevné, ohebné, pružné
Technologické vlastnosti: sušit nutno pomalu, sklon k tvorbě trhlin; opracování přes tvrdost není obtížné (otupuje nástroje, vyšší pohonné síly), hůř se loupe a krájí; dobře se lepí a spojuje, snadno se štípe
Biologická aktivita: silně biologicky aktivní dřevo; prach poškozuje sliznice a pokožku
dřevina Massaranduba Název dřeviny:                massaranduba,macaranduba,balata, balata rouge, bulletwood, acana, nispero, balletrie                                                                         
Latinský název: Manilkara spp.
Výskyt: jih Severní Ameriky a sever Jižní Ameriky (Florida, Kostarika, Panama, Venezuela, Brazílie, východní Peru)
Jádro/běl: jádrové
Sířka běli: běl 3-5 cm široká, nažloutlá, béžová, pozvolna přechází ve výrazně zbarvené jádro; čerstvé jádrové dřevo masově červené, tmavne na tmavě červenohnědou barvu
Charakteristické seskupení letních
cév:
viditelné jako středně jemné rýžky s tmavou náplní (R řez)
Textura: stejnoměrná, rovnovlákná, někdy vlivem střídavé točitosti vláken pruhovaná (R řez) nebo vlivem nepravidelného růstu pestrá; dřevo méně dekorativní, na povrchu mastné
Dřeňové paprsky: jemná hustá zrcátka na R řezu
Jiné údaje: jádrové dřevo, ale hlavně bělové, obsahuje hojně pryskyřičných kanálků
Trvanlivost: velmi trvanlivé a odolné; jedno z dřev s nejvyšší odolností proti hmyzu (i proti termitům), houbám a mořské vodě
Opracovatelnost: dobře opracovatelné, hůře se suší a obtížněji se impregnuje
Využití: těžké konstrukce, různé druhy staveb, tovární podlahy, pražce, lodě, parkety, dýhy, nábytek, masivní nábytek, smyčce, soustružnictví
Hustota - popis: velmi těžké ? 12-15: 900-1100 kg/m3
Sesychání - popis: nízké; rozměrově velmi stabilní dřevo
Tvrdost: velmi tvrdé
Popis mech. vlastností: vysoké hodnoty mechanických pevností; dřevo poměrně pružné
Technologické vlastnosti: suší se obtížně, nutno pomalu, sklon k tvorbě trhlin a borcení; přes tvrdost se celkem bez problémů opracovává (otupuje nástroje, vyšší pohonné síly); dobře se leští, polituruje, obtížněji lepí, po delším paření je lze krájet a loupat
Biologická aktivita: biologicky silně aktivní dřevo; prach poškozuje sliznice a způsobuje dermatické obtíže
dřevina Ořešák Název dřeviny:  ořešák                                                                    
Latinský název: Juglans L.
Jádro/běl: jádrové
Šířka běli: úzká (do 1-3 cm)
Barva dřeva: běl šedobílá, jádro šedé, šedohnědé až šedočerné, podélně pruhované (temně žilkované); na podélných řezech zřetelné rýhy (makropóry)
Trvanlivost: trvanlivé, odolné proti biotickým škůdcům
Opracovatelnost:   dobře se opracovává, hůře suší
Využití: pro svou velmi pěknou texturu ceněno zejména v nábytkář-ství, dekorativní je nábytek z kořenic. Používá se na okrasné dýhy, na piana, ozdobné skříňky, rámy k obrazům, na pažby k loveckým zbraním, intarzie, v uměleckém truhlářství, soustružnictví
Hustota při w0%: 660 [kg.m-3]
Tvrdost: 72 [MPa]
dřevina Rio Doussie Název dřeviny:                Rio Doussie, Tigerwood, urunday, kingwood, red astronium, bois de chat, bototo, arantha, aroreira, gomavel, guarabum muira, sangue, gateado, bolaquiro, gusanero                                                                    
Latinský název: Goncalo alves
Výskyt: jižní Amerika,Brazílie,Venezuela,Kolumbie, v tropických nížinných deštných lesích, tropických poloopadavých deštných lesích, tropických bažinatých lesích a tropických galeriových lesích
Jádro/běl: bělové dřevo nažloutle šedé až nažloutle hnědé
Šířka běli: běl široká, jádrové dřevo červenohnědé až purpurově červené, tmavě hnědé, tmavě červenohnědé až téměř černě žilkované nebo skvrnité
Textura: fládrovaná (radiální řez), vlivem žilkování a nepravidelné výrazné střídavé točivosti pruhovaná (radiální řez), rýžkovaná, lesklá, velmi dekorativní
Trvanlivost: vysoce trvanlivé a odolné
Využití: podlahy, dýhy, intarzie, vodní a mostní stavby, sportovní nářadí a dopravní prostředky
Sesychání - popis: střední
Hustota - popis: velmi těžké ? 12-15: 940 kg/m3
Tvrdost: velmi tvrdé
Popis mech. vlastností: vysoké parametry mechanických pevností, zejména vysoká pevnost v ohybu; dřevo velmi houževnaté
Technologické vlastnosti: sušit nutno pomalu, opracování obtížnější (tvrdokovy), dobře se leští
Biologická aktivita: biologicky silně aktivní ; prach může poškozovat sliznice a pokožku
dřevina Teak Název dřeviny:                teak, teck, kyun, gia thi, tadi, tek, sagwan, kembal, semarang, giati, djati, may-sak, jati                                                           
Latinský název: Tectona grandis
Výskyt: opadavá dřevina rostoucí v tropických poloopadavých lesích (i ve vyšších polohách) rozsáhlých oblastí jižní a jihovýchodní Asie (Indie, Srí Lanka, Barma, Thajsko, Laos, Kambodža, Vietnam, Malajsie, Jáva); často pěstována také plantážnicky nejen v jihovýchodní Asii, ale i v tropické Africe (Kamerun, Nigérie, Pobřeží Slonoviny, Tanzánie) a Latinské Americe (Brazílie, Honduras)
Jádro/běl: jádrové
Šířka běli: běl 1-3 (i více) cm široká, bělavá až šedá, bezcenná; jádrové dřevo barevně variabilní (zlatožluté, žlutohnědé, hnědozelené), na vzduchu tmavne na tóny hnědé barvy často s tmavým hnědým nebo černým žilkováním (pruhy
2-8 mm široké)
Textura: středně hrubá, zpravidla rovnovlákná, vlivem uspořádání cév a žilkování fládrovaná (T řez), pruhovaná (R řez); dřevo dekorativní, matně lesklé, čerstvé má zvláštní vůni po kůži
Charakteristické seskupení letních
cév:
zřetelné rýhy na podélných řezech
Dřeňové paprsky: viditelné na R řezu
Jiné údaje: obsahuje olejnaté pryskyřice, dřevo na povrchu mastné; makroskopická stavba i vlastnosti jsou ovlivněny místem výskytu
Trvanlivost: jedno z nejtrvanlivějších a nejodolnějších dřev světa; odolné proti houbám, hmyzu, kyselinám, trvanlivé ve slané vodě, mokrém prostředí, ve styku se zemí (neplatí vždy o dřevě z plantáží)
Využití: jedno z nejcennějších (trvanlivé, málo sesýchavé, pevné, snadno opracovatelné) a nejvyužívanějších dřev světa; konstrukční a stavební dřevo (zejména zemní a vodní stavby), stavebně truhlářské výrobky (okna, dveře, parkety, podlahy, schody), kádě, sudy, laboratorní vybavení, stavby lodí, dýhy, nábytek, řezbářství
Sesychání - popis: nízké; při změnách vlhkosti tvarově stabilní, nepropustné pro vodu
Hustota - popis: středně těžké ? 12-15: 480-670-860 kg/m3
Tvrdost: tvrdé
Popis mech. vlastností: vysoké mechanické pevnosti, zejména v tlaku a ohybu; dřevo pružné, středně houževnaté
Technologické vlastnosti: schne pomalu, nutno chránit před rychlým vysycháním (trhliny); při umělém sušení se mohou tvořit barevné skvrny; doporučuje se vysýchání "na stojato" kroužkováním kmenů před těžbou; opracování bez problémů (otupuje nástroje); dobře se krájí, loupe, brousí, leští, voskuje, soustruží; olejnaté pryskyřice mohou ztěžovat povrchovou úpravu
Biologická aktivita: dřevo s vysokou biologickou aktivitou; prach může poškozovat sliznice a způsobovat dermatické potíže

Veškeré názvy, loga a fota jsou soukromým majetkem C 2008 L Trading .
Jejich kopírování a používání není možné, bez předchozího písemného souhlasu firmy L Trading.